Idän ja lännen maa

Vuosina 1999-2015 museon perusnäyttelynä ollut Idän ja lännen maa on nyt purettu. Näyttely tehtiin aikoinaan yhteistyössä Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa. Näyttelyyn pääsee kuitenkin jatkossa tutustumaan mobiilisti Vanhalinnan mobiilioppaan avulla osoitteessa tarinasoitin.fi/vanhalinna

Pihamakasiinissa on esillä kansatieteellinen näyttely Idän ja lännen maa. Näyttelyssä esitellään maatalon töiden vuotuiskierto. Esillä on runsaasti maanviljelysvälineistöä niin lännestä kuin idästä.

Suomen kansankulttuuri on perinteisesi jakautunut idän ja lännen kulttuurivaikutteiden alueisiin. Kansankulttuuri on saanut Itä-Suomessa piirteitä itäeurooppalaisesta kulttuurista ja lännessä länsieurooppalaisesta. Selvimmin kulttuurierot ovat näkyneet aikana ennen teollistumista, perinteisen maatalouden ollessa ainoa elinkeino. Esimerkkejä kulttuurieroista voi nähdä esimerkiksi asuinrakentamisessa ja ruokaperinteissä. Jako näkyi myös maataloudessa, jossa viljelyn perinteet ja työvälineet ovat eronneet toisistaan läntisen ja itäisen kulttuurialueiden välillä.

Näyttelyssä voi esineiden kautta perehtyä niin länsisuomalaiseen kuin itäsuomalaiseenkin viljelyyn. Esineet ovat hyvin pelkistettyjä ja koristelemattomia, juuri sellaisia, mitä ne ovat maataloissa oikeasti olleet. Maataloustöihin tarkoitettuja työkaluja ei ollut tapana koristella, vaan tärkeintä oli niiden toimivuus. Varsinaisen käyttötarkoituksen lisäksi esineillä on voinut olla symbolista arvoa, niitä on voitu käyttää vaikkapa ilmaisemaan omistajansa taitavuutta, varallisuutta, uudistusmielisyyttä tai sosiaalista asemaa.

Idän ja lännen maa -näyttely on koottu pääasiassa Vanhalinnan omien kansatieteellisten kokoelmien esineistä ja näin ollen näyttely kertoo myös Vanhalinnan tilan ja sen viljelyn historiasta.

Kuva: Annastiina Kankare

Idän ja lännen maa | Vanhalinna

Virhe

Sivustolla tapahtui odottamaton virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.