Seminaari: Paikan merkitys

PAIKAN MERKITYS
Seminaari ja kulttuuriretki
7.-8.6.2018
Liedon Vanhalinnassa & Paimion Askalankoskella
- retkikohteet Liedon, Turun ja Paimion alueella

Paimionjoki-yhdistys ry ja Liedon Vanhalinna järjestävät torstaina ja perjantaina 7.-8. kesäkuuta 2018 seminaarin teemoina paikan merkitys, yhteisöt ja osallisuus kulttuuriympäristöissä.

Maakunnissa on käynnissä useita reitistöhankkeita ja haluamme nostaa esiin paikkojen erilaisia merkityksiä ja paikallisyhteisöjen rooleja kohteiden ylläpitäjinä ja hoitajina. Millaisia uusia näkökulmia voimme yhdessä löytää erilaisten kohteiden hoitoon ja kehittämiseen? Mitä osallistuminen ja osallistaminen tarkoittavat käytännössä? Entä millaisia merkityksiä paikat saavat?
Seminaarin kohderyhminä ovat kaikki kotiseututyöstä, kulttuuriympäristöistä, luonnonympäristöistä ja kulttuurireiteistä kiinnostuneet yksityiset henkilöt, yhteisöt, yhdistykset, kansalaisjärjestöt, seurakunnat, kunnat ja kaupungit.

ILMOITTAUTUMINEN 25.5. MENNESSÄ
https://goo.gl/forms/dD3rv3ojleIFLw4A2

Kaksipäiväinen seminaari lounaineen ja kahveineen yhteensä 20 e, opiskelijat 10 e.
Maksu maksetaan paikan päällä. Varaa mukaan käteistä!

Lisätietoja
Paimionjoki-yhdistys ry, Elina Tuomarila, 0400 211857, elina.tuomarila@utu.fi
Liedon Vanhalinna, Hannele Lehtonen, 050 3088167 / 0102927090, hannele.lehtonen@utu.fi

OHJELMA torstaina 7.6.2018
LIEDON VANHALINNA

KLO 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

KLO 9:00 Juuret vai jalat?
Maunu Häyrynen FT, professori, Turun yliopisto 

KLO 9:30 Paikan merkitys
Ilari Aalto, arkeologi ja tietokirjailija

KLO 10:15 Muinaisjäännösten hoitaminen
Olli Soininen, intendentti, Museovirasto

KLO 11– 11:45 Lounas

KLO 11:45 Aittamäkeen tutustuminen
Lyhyt aikamatka Vanhalinnan ympäristöön eli tutustumme päivän ensimmäiseen retkikohteeseen

KLO 12:30 Lights on!
Aino von Boehm, Metsähallitus

KLO 13:15 Onnistumisia – Adoptoi monumentti
Kreetta Lesell, arkeologi, Pirkanmaan maakuntamuseo

KLO 14-14.15 TAUKO

KLO 14:15 Tilasta paikaksi – juurtuminen paikkaan osallistumisen kautta
Päivi Raivio, yhteisö- ja ympäristötaiteilija

15:00 Kohti Ristimäkeä
Juha Ruohonen, arkeologi, Turun yliopisto

Lähtö 15:15 LÄHTÖ RETKELLE
Retkioppaana Juha Ruohonen
Kohteena Ravattulan Ristimäki
 

OHJELMA perjantaina 8.6.2018
ASKALANKOSKI, PAIMIO

KLO 9:30 Aamu Askalankoskella (aamukahvi)
Paimion seudun ympäristöyhdistyksen tervehdys

KLO 10:00 Maiseman muistot ja kulttuurireitit
Uma Söderlund, kulttuurien tutkija

KLO 10:45 Ei se mitä näen, vaan se mitä koen
Antti Huttunen, Retkipaikka

KLO 11:30 Lounas & Ketotalon puoti auki
(varaa käteistä tuliaisostoksiin!)

KLO 12:15 LÄHTÖ RETKELLE
Retkioppaana Elina Tuomarila
Kohteena Oinila-Hevonpää-Rekottila

 

Tiivistelmät seminaariaiheista

Juuret vai jalat?
Maunu Häyrynen, maisemantutkimuksen professori, Turun yliopisto

Paikat, paikan muistit ja paikkoihin perustuvat identiteetit ovat nousseet keskiöön viimeaikaisissa keskusteluissa maisemansuojelusta, kaupunkitilan hallinnasta ja kulttuuriperinnöstä. Keskusteluissa oletetaan helposti yksikäsitteinen ja pysyvä suhde yhteisöjen ja paikkojen välille. Jälkimodernissa yhteiskunnassa pitkäaikainen ja vakiintunut paikkasuhde on kuitenkin enemmän poikkeus kuin sääntö. Myös paikkojen kehityspolut ja paikkojen väliset yhteydet muuttuvat nopeasti. Yhteisöllisyyskään on harvoin yksiselitteistä tai kaikkien jakamaa. Voiko paikkasuhde tai paikan muisti jakaa yhteisöjä ja miten tämä heijastuu osallistumiseen tai suojeluun?

Paikan merkitys
Ilari Aalto, tietokirjailija, arkeologi
Historialliset paikat kantavat muistoja ja merkityksiä. Ne eivät ole vain tyhjiä puitteita, vaan menneisyyden ja nykyisyyden aktiivisen kohtaamisen mahdollistajia. Historiallinen paikka voi tuottaa elämyksiä, opettaa ja jopa lisätä hyvinvointia ja voimistaa vierailijan kulttuuri-identiteettiä. Esitelmässä pohditaan, minkälaisia asioita kulttuurikohteella pitää huomioida, että tällainen vuorovaikutus paikan ja vieraan välillä olisi mahdollista.

Muinaisjäännösten hoitaminen
Olli Soininen, intendentti, Museovirasto, Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut
Muinaisjäännökset ovat kulttuurimaiseman juuret. Ne ovat ihmisen työn tai toiminnan tuloksen syntyneitä rakenteita, jotka vaativat ihmisen toimenpiteitä säilyäkseen. Mutta ne ovat myös lain suojelemia kohteita, mikä tulee huomioida myös kohteiden hoidossa. Kuka, mitä ja miten muinaisjäännöstä voi sitten hoitaa?  

Lights on!
Aino von Boehm, projektipäällikkö, Metsähallitus, Luontopalvelut
Metsähallitus on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kehittänyt historiallisten matkakohteiden verkostoa Suomeen ja Viroon. Hanke valottaa Itämeren koilliskolkan yhteistä kiehtovaa menneisyyttä ja innostaa ihmisiä vierailemaan raunioilla, linnoituksissa ja linnavuorilla. Millaisia mahdollisuuksia hanke on avannut paikallisyhteisöjen osallisuudelle?

Onnistumisia – Adoptoi monumentti
Kreetta Lesell, tutkija, arkeologi, Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti -toiminta käynnistyi vuonna 2008 Pirkanmaalla. Se on vapaaehtoistoimintaa, jossa yhdistykset tai muut toimijat hoitavat arkeologiaan tai rakennusperintöön liittyviä kohteita asiantuntijoiden avustuksella. Kaikille kohteille laaditaan oma hoitosuunnitelma ja museon asiantuntijat tukevat hoitotyötä. Adoptoijille järjestetään yhteisiä tapaamisia. Museo on järjestänyt myös kulttuuriympäristöleirin ja talkoita lyhytaikaisemmista hoitorupeamista kiinnostuneille. Vuosina 2017–18 Keski-Suomen museo, Helsingin kaupunginmuseo ja Vantaan kaupunginmuseo ovat aloittaneet toiminnan alueillaan.

Tilasta paikaksi - juurtuminen paikkaan osallistumisen kautta
Päivi Raivio, taiteilija-muotoilija

Miten yhteisötaide ja kaupunkimuotoilu toimivat paikan uusien merkitysten luomisen välineinä? Millaisia osallisuuden tasoja käytännön työstä voi löytyä? 

Maiseman muistot ja kulttuurireitit
Uma Söderlund, kulttuurien tutkija
Mitä ”paikan henki” tarkoittaa ja miten se voidaan ymmärtää osana vaellus- ja kulttuurireittien identiteettiä? Miten maisemaa luetaan, kun kävellään ja liikutaan eri kulttuurimaisemissa ja miten tämä lukutaito liittyy kulttuurireittien luomiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen? Uma Söderlund tuo kokemuksia, vaikutteita ja tietoja Euroopan uusilta ja kehittyviltä kulttuurireiteiltä.

Ei se mitä näen, vaan se mitä koen
Antti Huttunen, Retkipaikka
”Luonnossa hetket ovat niin paljon enemmän kuin vain se, mitä silmillä voi nähdä. Siksi en kuvaa sitä mitä näen, vaan sitä mitä koen.” Suomen luonnon aarteet johdattivat Antti Huttusen perustamaan vuonna 2012 laajoja yleisöjä palvelevan ulkoilu- ja retkeilypalvelun verkkoyhteisön, Retkipaikan. Miten eri kohteiden identiteetti ja hetken kokemus välittyy virtuaalisesti? Mikä on oleellisinta paikan päällä, kohteessa?