Organisaatio

Hallitus

Liedon Vanhalinna –säätiön toimielimiä ovat hallitus ja neuvottelukunta. Hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja taloudesta säätiölain mukaisesti.

 • DI, MBA Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja
 • Asianajaja Mikko Heinonen
 • Vararehtori Riitta Pyykkö
 • Hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko
 • Rehtori Kalervo Väänänen
 • Toimitusjohtaja Matti Äijälä

Hallituksen esittelijöinä toimivat säätiön asiamies, OTK Pekka Kanervisto ja museonjohtaja, FM Hannele Lehtonen

Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana ja Vanhalinnan toiminnan sisältöjä ohjaavana elimenä.

 • Toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén, puheenjohtaja
 • Toimitusjohtaja Jussi Hakala
 • Toimittaja Markku Heikkilä
 • Professori Visa Immonen
 • Professori Anne Kumpula
 • Toimitusjohtaja Kaisa Leiwo
 • Palvelujohtaja Päivi Mikkola
 • Kunnanjohtaja Esko Poikela
 • Pääkonsuli Jari Rastas
 • Johtaja Kari Seppälä
 • Erityisasiantuntija Henri Terho
 • Hallintojohtaja Markku Tursas, varapuheenjohtaja
 • Hotellinjohtaja Jussi Valtola
 • Dosentti, KTT Pirjo Vuokko

Neuvottelukunnan esittelijänä toimii säätiön asiamies, OTK Pekka Kanervisto.

Yhteistyötoimikunta

Vanhalinnassa tapahtuvasta museotoiminnasta sekä Turun yliopiston kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaa yhteistyötoimikunta.

 • Vararehtori Riitta Pyykkö, puheenjohtaja
 • Johtava rehtori Veli-Matti Hakanen
 • Lehtori Janne Harjula
 • FT Terttu Lempiäinen
 • Viestintäjohtaja Anne Paasi
 • Tutkija Sirkku Pihlman
 • Kunnanjohtaja Esko Poikela
 • Yliopisto-opettaja Eeva Raike
 • FT Suvianna Seppälä
 • Sovellussuunnittelija Jari Sjölund
 • Intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen
 • Lehtori Timo J. Virtanen
 • Lehtori Timo Vuorisalo
 • Varajohtaja Heimo Välimäki
 • Museonjohtaja Hannele Lehtonen, sihteeri